KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐƠN HÀNG

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐƠN HÀNG

 
Để kiểm tra tình trạng đơn hàng, bạn hãy truy cập website https://joolux.com, đăng nhập và nhấp chọn biểu tượng Trang cá nhân ở góc trên, bên phải.
Chọn Thông tin đơn hàng.  

Tình trạng đơn hàng của bạn sẽ được hiển thị ở cột Trạng thái. Dựa vào cột này, bạn có thể biết được đơn hàng đang được vận chuyển, đã hủy hay hoàn tất.