Kết quả

Kết quả

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

 

 

 

 

 

 [THẺ CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHÍNH HÃNG]

[KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH]

 

Thẻ Chứng Nhận Chính Hãng là dịch vụ được cấp bởi Trung Tâm Kiểm Định Hàng Hiệu JOOLUX LCC (Luxury Certification Center) dành cho các sản phẩm kiểm định được xác thực là Chính Hãng.

Thẻ Chứng Nhận Chính Hãng thể hiện đầy đủ thông tin sản phẩm bao gồm tên đơn vị cấp thẻ, tên thương hiệu, chất liệu, ngày giờ kiểm định, số seri, mã kiểm định và một đường link dẫn để kiểm tra trên hệ thống lưu trữ trực tuyến.

Nhờ có giá trị trên toàn thế giới (tương đương thẻ sản phẩm của các thương hiệu), Thẻ Chứng Nhận Chính Hãng là sự bảo chứng tối ưu cho sự an tâm và uy tín trong giao dịch mua – bán hàng hiệu trực tuyến: người bán có thể tự tin về giá trị và người mua có thể tự tin về chất lượng của sản phẩm đang được giao dịch.

Trong trường hợp Thẻ bị thất lạc, Trung Tâm Kiểm Định Hàng Hiệu JOOLUX LCC có thể hỗ trợ cấp lại thẻ dựa trên cơ sở dữ liệu lưu sẵn từ hệ thống. 

 

CÁCH ĐỌC THẺ CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHÍNH HÃNG

Verified logo: Hình ảnh logo với dòng chữ “Verified by Entrupy” rõ nét.

Certificate Holder: Đơn vị cấp Thẻ Chứng Nhận Chính Hãng: JOOLUX LCC

*Xem cuối bài để được hướng dẫn cách tìm đơn vị cấp thẻ được chính Entrupy xác thực

Certificate Link (cert.entrupy.com/xxxxx): Link để kiểm tra trên hệ thống lưu trữ trực tuyến https://www.entrupy.com/entrupy-certificate-check/

BẢO HIỂM KẾT QUẢ: Tất cả sản phẩm được kiểm định qua Joolux LCC đều được hỗ trợ bảo hiểm kết quả tương đương 100% giá trị sản phẩm

CÁCH KIỂM TRA ĐƠN VỊ CẤP THẺ ĐƯỢC ENTRUPY XÁC THỰC:

• Truy cập Entrupy Verified Business

• Chọn quốc gia/khu vực: Vietnam

• Tìm tên: Joolux LCC

• Bấm “Search”

• Kết quả sẽ hiển thị thông tin Trung Tâm Kiểm Định Hàng Hiệu Joolux LCC được Entrupy xác thực