Adidas Parley for the Oceans - Lời hứa của “gã khổng lồ” sneakers với môi trường